lunes, 19 de mayo de 2014

Santa&Cole

108- Enric Batllé i Joan Roig

FITXA TÈCNICA
  Seient modular de formes romboïdals amb o sense respatller, realitzat en formigó i acolorit en massa. Nascut d'un angle, aquest banc urbà va ser dissenyat per conformar límits, contenir terres i formar alineacions. La seva simplicitat i discreció l'integren sense protagonismes en qualsevol espai urbà.Per les seves característiques geomètriques només admet alineacions corbes de grans ràdios. 

MATERIALS I ACABATS
Banc amb i sense respatller realitzat en formigó arquitectònic, acolorit en massa, de tons grisencs, acabat decapat àrid vist.Admet diferents acabats i colors depenent de les quantitats a subministrar.Possibilitat de fabricació amb àrids reciclats.
Es completa l'oferta amb una peça de la mateixa forma i grandària que el suport, només per contenir terres. 

INSTAL·LACIÓ 
L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns que s'introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.Aconsellem deixar sempre una junta entre bancs de 3 centímetres.El banc s'entrega embalat .Amb el banc s'adjunten les instruccions de muntatge .
 

PES
    
Sense suport 48 cm: 195 Kg
    
Amb suport 48 cm: 395 Kg
    
Sense suport 150 cm: 625 Kg
    
Amb suport 150 cm: 1245 Kg


http://www.santacole.com/recursos/productos/downloads/pdf_espec_tecnicas/SC_108_banco_ficha_tecnica.pdf

 Aquest em sembla un banc atrevit, molt equil·librat per la seva geometria pura. un disseny clarament atemporal i adaptable. Al ser de formigó armat. resisteix molt a la temperatura, el sol, l'aigua, els cops. Ideal per a mobiliari urbà. Crec que mai m'he assegut en un banc d'aquests, però sembla còmode.


No hay comentarios:

Publicar un comentario