miércoles, 14 de mayo de 2014

Postmodernisme

El tèrmin "postmodernisme" es va tornar popular a l'última dècada del segle XX. En el disseny es considerava postmodernista al treball d'arquitectes i dissenyadors que trencaven amb l'estil internacional que seguia viva desde la Bauhaus, de les generacions de dissenyadors que va sorgir en la dècada dels 70'.

El projecte postmodern es caracteritza per la fi del determinisme i de la supremacia de la religió substituïts per la raó i la ciències, elobjectivisme  i l'individualisme, la confiança en la tecnologia i el progrés, en les pròpies capacitats de l'ésser humà; politicament suposa la fi de les monarquies absolutes i la seva substitució per la democràcia, el poder passa de l'aristocràcia a la burguesia, el ciutadà adquireix majors drets.


Es coneix com antidisseny una crítica , funcionalista i racionalista. Hi ha una defensa del medi ambient i s'utilitzen els mitjà de comunicació, no hi ha geometrizació.

Impulsors
  • Sherrie Levine
  • Jeff Koons
  • Julian Schnabel
  • David Salle
  • Mike Bidlo
  • Jeff Wall

No hay comentarios:

Publicar un comentario